Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Liczba wszystkich odwiedzin:

monitoring pozycji
free hit counter

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

System dydaktyczny wspomagający nauczanie

przedmiotów statystyka, statystyka opisowa i statystyka matematyczna

Strona www Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Odwiedziny od sierpnia 2013:

Flag Counter

 

Zagadnienie

Tematyka

Opracowanie

Dane i ich wizualizacja w systemie Eurostat Baza Eurostat - dane i wizualizacja prof. dr hab. G. Kończak
Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych w 'shiny' Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych w 'shiny' prof. dr hab. G. Kończak
Zbiory danych Zbiory danych prof. dr hab. G. Kończak, prof UE dr hab. T. Żądło, mgr M. Krzciuk, mgr D. Polko-Zając, mgr M. Złotos,
red: prof. dr hab. G. Kończak
Testy permutacyjne Testy permutacyjne. Teoria i zastosowania - materiały pomocnicze Prof. UE dr hab. G. Kończak
Zbiór zadań on-line ze statystyki opisowej Zbiór zadań on-line ze statystyki opisowej mgr M. Chmielińska, mgr D. Polko,
mgr A. Rajda, mgr M. Szerszunowicz,
red.: prof. UE dr hab. G. Kończak
Metoda reprezentacyjna Metoda reprezentacyjna - pliki Prof. zw. dr hab. J. Wywiał
Wolfram - demonstracje Wolfram - demonstracje (wybór)
Prof. UE dr hab. G. Kończak
Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne - statystyka matematyczna mgr G. Sitek
Symulacje komputerowe Wprowadzenie do symulacji komputerowych Prof. UE dr hab. G. Kończak
YouTube Statistics Book wydanie 2 uzupełnione YouTube Statistics Book (redakcja)
Prof. UE dr hab. G. Kończak
Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Prof. UE dr hab. G. Kończak
YouTube Statistics Book YouTube Statistics Book - nieaktualne (poniżej dostępne wydanie 2) (redakcja)
Prof. UE dr hab. G. Kończak
Prezentacje multimedialne rozwišzań wybranych problemów statystycznych Prezentacje multimedialne (Excel, Statistica, SPSS, R) dr hab. G. Kończak
Graficzna prezentacja danych Graficzna prezentacja danych w R dr hab. G. Kończak
Statystyka w R Statystyka opisowa i matematyczna w R dr T. Żądło
Procedury do programu R Metoda reprezentacyjna - przykłady programów w R dr T. Żądło
Zestaw łączy do interaktywnych przykładów dydaktycznych Łącza do interaktywnych przykładów dydaktycznych dr G. Kończak
Testy i sprawdziany Zestawy testów sprawdzających wiedzę ze statystyki opisowej i matematycznej dr G. Kończak
Interaktywne prezentacje wybranych zagadnień statystycznych Analiza struktury

Analiza zależności

Rozkłady zmiennych losowych

Wnioskowanie statystyczne

dr G. Kończak
Prezentacje multimedialne rozwiązań przykładowych zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel Statystyka opisowa (Analiza struktury, analiza zależności i analiza dynamiki)

Statystyka matematyczna (Estymacja przedziałowa, testy parametryczne, testy nieparametryczne)

dr G. Kończak
Prezentacje multimedialne wybranych zagadnień statystycznych Dostępna część animacji dr G. Kończak
Zeszyty z rozwiązaniami interaktywnymi zadań Interaktywne rozwiązania zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel mgr M. Czogała
Zeszyty z rozwiązanymi zadaniami Rozwiązania przykładowych zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel mgr M. Czogała
Zeszyty z listami zadań Przykładowe zadania w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel do samodzielnego rozwiązywania mgr M. Czogała

Obszar studencki

Zagadnienie

Tematyka

Opracowanie

VBA - przykłady VBA - przykłady (już wkrótce!) Opracowania studentów
studiów I stopnia (2019/20)
Prezentacje wybranych zagadnień statystycznych Prezentacje Opracowania studentów
studiów II stopnia kierunku
Analityka gospodarcza (2017/18)
Wybrane zaganienia - prezentacje dynamiczne Wykresy dynamiczne Opracowania studentów
studiów II stopnia kierunku
Analityka gospodarcza (2014/15)

Organizacja i opieka

Prof. dr hab. G. Kończak